Tags:

Tags:
A Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság és a Pándy Árpád Pestszentimre
Gyűjtemény Alapítvány az első világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából
októberben kiállítást készít a világháborúról és a pestszentimrei (akkor még
Soroksárpéteri) háborús emlékeiből.
 
Szeretnénk kérni a lakosság segítségét az I. világháborúval kapcsolatos: 
tárgyak, képeslapok, tábori levelezőlapok, könyvek, emléktárgyak, fotók,
dokumentumok, térképek, harctéri rajzok, vázlatok, hadműveleti térképek,
katonai felszerelések: csajka, szíjak, sapkák, ruhák, fegyverek,
népfölkelők igazolványai, fotói, tárgyai,
hadifogolytábori emlékek, ott készített tárgyak,
haláleseti értesítő, 
nyakban függő fémtokos személyi azonosító, 
halotti anyakönyvi kivonatok,
s minden 1914-1918 közötti időszakhoz kötődő relikvia, pl.: 
hadikölcsön-kötvény, korabeli pénz, bélyeg, 
bélyegzőlenyomat, plakátok,érmek, kitüntetések,
frontharcosokhoz kötődő tárgyak, képek, 
korabeli újságok, kiadványok,
gyűjtésében, kiállíthatóságában.
 
Hangsúlyozottan kérjük azok jelentkezését, akiknek a mai 
Pestszentimre (akkor Soroksárpéteri) lakosaihoz kötődő 
emléktárgyai vannak. 
 
Elérhetőségeink:  291-97-57-es telefon,
                           06-70-220-37-71-es mobil,
                           szeky.tarsasag@gmail.com email-cím.
Illetve: 1188 Budapest – Pestszentimre, Szélső utca 89/B. Pándy Tamás
Tags: