2007. december 13 és 16-a között ünnepli a XVIII. kerületi Evangélikus Egyházközség templomépítésének 75 éves évfordulóját. Az ünnepi alkalmak színhelye: Pestszentlőrinc, Kossuth tér 3.
Hosszú politikai csatározás, félretájékoztató megnyilvánulások, személyes „ölremenések” után 2007. július 9-én letehette az esküt a Pestszentimre Városrészi Önkormányzat 9 tagja. Vezetőjének és az egyik alelnökének önkormányzati képviselőt választottak meg. A többi testületi tag a civil szférából került ki. A civil szervezetek kiválasztását az önkormányzat vezető testülete jegyzi.
Nagyon sok imrei probléma felvállalása vár erre a kis testületre, bár sok, jelentős kérdés megoldását levette a PVÖ válláról a kerületi önkormányzat vezetése. A legszembetűnőbb, hogy azt a jogosítványát csorbították az imrei testületnek, amiben meghatározó szerepe kellene hogy legyen, ez az utcaelnevezés. Akkor, amikor megszavazták a PVÖ tagjait ugyanakkor határoztak a Szélső utcai lakópark közterület elnevezéseiről. Vajon miért nem tudtak még két hetet várni, vajon mi sürgette ennyire a döntést?
Sajnos az imrei buszközlekedés problémáit is lesöpörték az imrei lakosság asztaláról a BKV tervezetének kritika nélküli elfogadásával.

  A Vezér – Rákóczi utca sarkán állt bölcsőde bezárási döntéséből, az Ady és a Kastélydombi iskola összevonásának megtárgyalásából is kihagyták a PVÖ véleményét. Sorolhatnánk az Imréről szóló döntéseket, amik ez alatt a 9 hónap alatt születtek – lehet, hogy koraszülöttek lettek?

Tags:

 2006. december 18-án nyitotta meg kapuit a HVB-bank, az egykori Kalina-vendéglő helyére épített Imre üzletház épületében. Ez a bank elhagyta leánykori HVB-nevét, férjhez ment és most UniCreditként nevezteti magát. Ez volt az első pénzintézet, amely megtörte az OTP egyeduralmát településünkön. (Reméljük ők is változtatnak a konkurencia hatására vékonyka szolgáltatási szeletükön és bővítik a nyitvatartást és az itt elintézhető ügyeink körét).

Tags:
A Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság Intéző Bizottsága nevében szeretnénk köszönetet mondani azoknak a lakosoknak, akik az adójuk 1 %-ának rendelkezésével segítik a Társaságunkat. 2007-ben 277.925 forint összeg átutalását jelezte az APEH. Az IB. ezt a pénzt is a Társaság Pestszentimre érdekében folytatott tevékenységére használja fel, hasonlóan, mint az elmúlt években.

  Még egyszer köszönjük, hogy így is hozzájárultak a Széky Társaság Imre fejlődéséért folytatott munkájához!

Tags:
Az önkormányzat terveiben kiemelt célként szerepelt a katolikus templommal szemben lévő Ady utca sarki telek lebontás utáni beépítése. A földszintre nagyobb szolgáltató részleget terveztek, emeletére pedig korszerű ügyfélszolgálati-, illetve okmányirodát liftes megközelítéssel.
Az önkormányzat az eredetileg három telekből kettőt csinált, hogy fele fele arányban osztozhasson a két épület.
Most az Ady utca felé eső telekrészt eladták. Nem tudjuk miért volt sürgős a művelet, csak nem a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat vészesen közeledő megalakulási dátuma volt a gyorsaság oka? Ennek a testületnek a beleszólása zavarhatta volna a sima eladást.
Az imrei lakosok joggal teszik fel a kérdést, hogy mit fognak felépíteni az eladott telken. Most majd járdáig kiépített, több szintes épülettömb akadályozhatja azt a szellős, kiszélesített utcaképet, amit a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat, illetve a Széky Társaság elvárt volna Pestszentimre központjának kialakításakor.

Ha már így történt, akkor az új tulajdonost kötelezni kell arra, hogy haladéktalanul hozza rendbe a telkét, amely rontja a városképet. Sajnos nincs egyedül ezzel.

Tags: