2007-ben a Pestszentimréért Díj Kuratóriuma: 
         Borbély Gáborné ny. óvódavezetőnek, 
         Császár Katalin ny. iskolaigazgatónak és posztumusz 
         Krepuska Géza professzornak
ítélte oda a bronzból készült emlékplakettet.
Tags:
Az Intéző Bizottság 2007. november 8-án, csütörtökön 17.00 órára hívta össze a Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság éves, rendes közgyűlését a Pestszent­imrei Közösségi Házba.
A közgyűlés első – ünnepélyes – napirendje a Pestszent­imréért Díj átadása lesz.
A közgyűlés további napirendjei: éves beszámoló a Társaság tevékenységéről, intézőbizottsági, alapító tag bú­csúztatása, új IB-tagok választása, zászlószalag felkötése.
A Társaság 18. évének közgyűlését állófogadás zárja.
Tags:
18. évét töltötte be 2007. októberében a Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság. Ezt a „nagykorúsításnak” nevezhető évet is munkával töltöttük. Az „1956 Pest­szentimrén” című anyag végigjárta Imre összes iskoláját. A „Pestszentimre térképeken és légifelvételeken” cí­mű kiállítás jelenleg is „üzemel” a Főváros Levéltárában.
Büszkén állíthatjuk, hogy a Széky Társaság ezirányú kérelmező levelére sikerült a nagyállomást felújíttatni.
Kapcsolat-felvételt kezdeményeztünk Pestszentimre összes civil szervezetével. Több alkalommal szorgalmaztuk a Pestszentimre Városrészi Önkormányzat újra felállítását.
Elkészítettük a Krepuska kiállítást a Sportkastélyban.
Több, a pestszentimrei lakosokat közvetlenül érintő üggyel is foglalkoztunk, így pl.: Nagykőrösi út felújításával. A Nemes utca városközponttá nyilvánítási kérésünkre a polgármester és a hivatal nem reagált. Több fórumon is hiába tiltakoztunk a Rákóczi utcai bölcsőde bezárása ellen. Kérelmeztük a Nemes utcai fák állapotának felülvizsgálását, a zebrák újrafestését – ezek negatív eredményéről mindenki saját maga is meggyőződhet. Pestszentimre útjairól letiltandó nehézgépjárművek ügyében több fórumot kerestünk meg. Az imrei buszközlekedésre átfogó tervet dolgoztunk ki szakértőinkkel – ezekből az illetékesek semmit sem vettek figyelembe. Többször kértük a Vasút utcai szelektív hulladékgyűjtők hátrább helyezését.
A Krepuska honlapot anyagainkkal segítettük. A TV 18 3 részben sugározta Pestszentimre-történeti anyagunkat.
2007. május utolsó vasárnapján felavattuk az önkormányzat anyagi segítségével elkészített II. Világháborús pestszentimrei katonaáldozatok emléktábláját.

  A fenti felsorolás csak ízelítő a részletesebb ismertető a Társaság november 8-dikai közgyűlésén lesz hallható.

  A nyár folyamán a MÁV felújította a Nagykőrösi út – Nemes utcai vasúti átjáró MÁV-ot érintő szakaszát. Végre eltűnt a tengelytöréssel fenyegető kátyúsodás a két sín közül. Közvetlenül a sínek melletti rész most hál’ Istennek sima, egyenletes, élvezet rajta átgördülni. Most már csak a közúti részen kellene eltüntetni az aszfalt-töréseket, bemélyedéseket, úthibákat. Reméljük erre is sor kerül – záros határidőn belül. S talán egyszer azt is megérjük, hogy egyszerre javítják meg a két „út” cég – a vas”út” és a köz”út” – szakemberei a vasúti átjárót. Így ez csak fél öröm, hozzá kellene illeszteni az átjáró másik felét is a fővárosi illetékes hatóságainak.

Tags:
A Széky Társaság megkeresésére a MÁV vezérigazgatója úgy döntött, hogy az eredetihez hasonló új köntösbe bújtatja a Pestszentimre (nagy)állomás 1889-ben készült épületét. A MÁV-vezetése elfogadta Pásztor József és Perge László imrei vállalkozók kedvezményes, önköltségi ajánlatát a munka elvégzésére. A szerződés aláírása az államvasutak részéről egy kissé ugyan elhúzódott, de a külső vakolás, az ereszcsatorna és néhány nyílászáró cseréje, a festés megfelelő ütemben halad. Reméljük, hogy a megszépülő ősi állomás hosszú távon szolgálja majd az utazóközönséget, illetve Pestszentimre lakosait, valamint a nosztalgiavonatok külföldi utasait. Ezután csak arra kell vigyáznunk, hogy vandál kezek ne csúfítsák el a frissen festett falakat.
Tags: