Tóth József olvasónk érdeklődött az M5 mellé telepítendő zajvédő falról és Hunyadi János – Szálfa (Kettős-Körös) utca mellett elképzelt Külső Kerületi Körút zajvédelméről.
Erről még nem tárgyalt a Városrészi Önkormányzat.
Az M5 melletti zajvédelem sokkal korábbi probléma. A ’80-as években nem lehetett nagyon ágálni egy „olyan huszadrangú kérdésben”, mint a lakosság életkörülményeinek romlása, tiszta levegő, vagy a zaj kérdése. Bár azt hiszem nem késtünk még el a követeléssel, hogy zajvédő fallal, vagy inkább erdősávval védessük meg a pestszent­imrei lakosságot. Tudomásom szerint a közeljövőben tárgyal erről a kérdésről az imrei testület.

  A másik kérdésben már a tervezők is említik a tanulmányukban, hogy a közvetlen körzetben lakók megfelelő védelmet kapjanak a 2x2 sávos külső körút mellett. Szeretnénk megismerni a tervezett védelem mibenlétét, ugyanis a kerület vezetői sajnálatosan elfelejtették lakossági fórumon tájékoztatni az imreieket az út építéséről, csak a lőrinci – második – szakaszról rendeztek viharos fórumot, pedig ott a lakott részeknél az iparvágány alatt alagútban vezetnék az utat. (Mostani lapszámunkban foglalkozunk az imrei szakasz általunk ismert kérdéseivel).

Tags:
Hosszabb szünet után folytatódott az imrei utcák csatornázása. A munkák azért maradtak el, mert a kerületi lebonyolításból a fővárosi hatáskörbe került át a kérdés. Reméljük, hogy a fővárosi terveztetésben, elkészíttetésben még szebb, jobb, minőségibb utakat adnak át az imrei lakosságnak. Remélhetőleg a csatornafedelek azonos szintbe kerülnek az aszfaltburkolattal, nem „horpadnak” be az úttestek, s nem keskenyebb lesz a kocsiút, hanem szélesebb, mint a csatorna előtti állapotban. Abban is bízunk, hogy a főváros nem tűri el az utcák közepén húzódó új aszfaltcsíkot, hanem a teljes útkoronát „telibe” aszfaltoztatja – kiküszöbölve egy állandó hibaforrást. (Sajnos gyakorlati tapasztalatokat még nem tudtunk gyűjteni, mert még nem aszfaltoztak).
Bízunk abban is, hogy felgyorsul az ütemterv és a beígért 2010-re valóban Pestszentimre teljes területe csatornázott lesz az összes kerületi és fővárosi utcával együtt.

  Azt már múlt számunkban is megírtuk, hogy elvárja a pestszentimrei lakosság a Nagykőrösi út Hunyadi János utca és Gyál határa közötti szakaszának csatornázását, illetve a teljes útpálya korszerűsítését, felújítását.

Tags:
Befejezéséhez közeledik a Kossuth Ferenc-telep orvosi rendelőjének bővítése, átalakítása.
Nagyon örülünk annak, hogy végre méltó körülmények közé kerülnek a körzeti orvosok, a védőnők és nem utolsó sorban a körzetek betegei.

A bővítés már korábban is szükséges volt, de most, hogy a Szélső utcai lakópark mindjobban benépesül, valamint szó van a Szélső utca Hunyadi János utca és Somberek sor közti részének Soroksár általi beépítéséről elengedhetetlenül fontos volt egy korszerű rendelő kialakítása. Reméljük, hogy felszerelésében is a XXI. századot fogja idézni a Bercsényi rendelő és megelégedett gyógyult „betegek” hagyják el az épületet.

Tags:
  November 2-án halottainkra emlékezünk, ilyenkor az egész magyar kul­túr­területen szokás a sírok megtisztí­tása, virággal díszítése. Ezen a napon a halottak lelki üdvéért régóta gyer­tyát gyújtanak a sírokon. Ilyenkor be­népesülnek a temetők, s a virággal borított sírhantokat, ha tehetik, körül­állják a távolra szakadt hozzátartozók is. Hazahívja őket a szülőföld, az ősök, a családtagok sírja, s a kis gyertyafények körül az ima és emlékezés percei telnek.
A gyertyák a halottakért égnek, a tűz megtisztulást hoz. Mindenszentek ünnepén, a halottak napja előestéjén a sírok fénybe öltöznek. A katolikus hit az üdvözültek, a szentek emlékének szenteli november elsejét és másodikát és mindazoknak, akik már eltávoztak ebből a földi világból. A gyertyaláng jelkép, Krisztusé, aki meghalt az emberekért, hogy elhozza a megváltás fényét. A szokások szerint a tél rámutató napja november elseje. A halottaikra emlékezők másodikán megtisztítják és estére gyertyákkal kivilágítják a sírokat. Odahaza annyi gyertyát gyújtanak, ahány halottja van a családnak. A halottak napja a „lelkek emlékezete”.

  Az ünneplés és a gyász napjai ezek, amikor kegyeletteljes az emlékezés, és megnyilatkozhat a fájdalom, mint Ady Endre írta: Halottja van mindannyiunknak,.....Ma gyásznap van, ma sírhatunk!

Tags:
A Pestszentimrei Napok szinte a halottak napjával veszi kezdetét. Sajnos van kikre emlékeznie a településnek.
Az imrei Hősök terét 1990-ben kegyeleti emlékhellyé alakította ki a Széky Társaság – a tér egyik oldalára helyezve az I. világháború elesettjeit soroló Magyar Hősök Emlékművét, a másik oldalra álmodtuk a II. világháború áldozatait megörökítő emléktáblánkat. (Csak 1992-ben valósulhatott meg a II. Világháború Pestszentimrei Áldozatai Emlékmű). Középen avattuk fel az Országzászlót.

2007. május 27-én – Hősök Napján – lepleztük le az imrei katonaáldozatok emléktábláját. Lehet, hogy így sem teljes a lista, de az em­lékezés virágait, mécseseit már méltó helyen lehet elhe­lyez­ni, s egy perc­re el le­het csen­de­sed­ni a község halot­ta­ira em­lé­kez­ve. Kapjanak ők is egy em­lé­kező gondolatot a csalá­dok halott­jai mellett.

Tags: