Az imrei Magyar Hősök Emlékműve kalandos életet mondhat magáénak. 65 éve avatták fel május utolsó vasárnapján – a Hősök Napján. Miután már javában benne voltunk a II. Világháborúban ezért az akkori frontokon elesett imrei nevek is felkerültek a márvány táblára. Az emlékmű tetejét egy széttárt szárnyú tu­rul madár díszítette. Ez „fe­kete báránnyá” vált a kom­munista if­jak szemében, ezért nemes egy­szerűséggel 45-ben leverték.
60 éve, 1948-ban állította hely­re a kisgazda párt, Szőts Mi­hály vezetésével, Kossuth-címert, asztalkát hozzáillesztve.
Tags:
- 2008. március 15-én 11.00 órakor koszorúzási ünnepség lesz a Bányai Júlia emléktáblánál.
- A PIK és a PVÖ közös irodát nyitott a Kisfaludy u. 68/B. számú lakótömb földszintjén.
- Sikeresen mutattuk be a „Pest­szentimre térképen és légifelvé­te­leken” című kiállításunkat Budapest Főváros Levéltárában. 2007 IX. 13. és 2008. II. 29. között.
Tags:
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben…
…. A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.    

                        Juhász Gyula: Karácsony felé (1902) 

A Karácsony a keresz­ténység egyik legfonto­sabb ünnepe, amely­ben Jézus születésére emlékeznek, időpontja december 25-e. A keresz­tény hit szerint Jézus a prófé­ták által megjövendölt Messiás, aki megváltja az emberiséget bűneitől.
Örömmel tudatjuk, hogy elkészült a nagyállomás felújítása. Igyekeztünk az épület eredeti színeit visszavarázsolni a falakra, az ablak- ajtókeretekre.
Szeretnénk a felújítással kapcsolatban a tényeket leírni, mert többen igyekeznek magukénak „érezni” a vasútállomás tatarozását. Az alább leírtak természetszerűleg azokat a momentumokat írja le, amelyekben a Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság részt vett, illetve azokat a levelezéseket, tárgyalásokat sorolja fel, melyeket a Társaság folytatott. A leírtakon kívül másnak a tevékenységéről nincs tudomásunk.
Tags:
Hála Istennek, végre elérkezett egy új aszfaltcsík majdnem Pestszentimre határáig. Reményeink szerint zökkenőktől mentesen érhetjük el ezentúl pesti úticélunkat.
A fővárosi törődés azonban a problémák megoldásában egyáltalán nem volt partner. A Nagybani Piac mellé nem építették ki azt a leálló sávot, ahol este várakozhatnának azok a teherautók, amelyek bebocsátásra várva elállják a hazafele utat az imrei emberek elől.
A több éve (évtizede) beígért kerékpárút sem látható.
Csak bizakodunk, hogy a nagyon régen kért táblákat végre kihelyezik, például a „Pestszentimre” feliratot az M5 – Méta utca – Nagykőrösi út csomópontban, vagy a „7.5 tonnás teherjárművel behajtani tilos” – táblát a kamiontelep után Imre felé.
Belátták az imreiek, hogy nem terítettek új burkolatot a lakott területen belül, mivel ott a csatornát még nem fektették le. Viszont elvárja a lakosság a Fővárostól – és ennek sürgetését kérik az Önkormányzattól –, hogy a jövő évben végezze el a csövek letételét és a burkolat elkészítését a kisállomás és Gyál határa között.
Évtizedek óta megoldatlan probléma a Nagykőrösi út – Hunyadi János utca – Szálfa utca – lajosmizsei vasúti kereszteződés megfelelő – lámpás és járműosztályozós – kialakítása. Most még a Külső Kerületi Körút is itt találkozna a kisállomással – így halaszthatatlanul fontos ennek a külön szintű csomópontnak a kiépítése.

  A Széky Társaság szakértőivel szívesen áll a fővárosi tervezők rendelkezésére a fenti és a régóta fennálló további problémák megoldásában.