Kell a játszótér, de nem ott

Méltányolva a közvetlenül érintett lakosok félelmét egy jó szándékkal kezdeményezett, de alkalmatlan területre tervezett játszótér építésével járó kellemetlenségét, a Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság az alábbi levelet intézte a Polgármesterhez. Szaniszló Sándor és dr. Regős János alpolgármesterek dicséretes módon a helyszínen találkoztak a helyi lakosokkal és meghallgatták őket. 

Íme a levél:

  Tisztelt Polgármester Úr!

Lakossági megkeresés érkezett a Széky Társasághoz a Bercsényi utcai orvosi rendelő mellé építendő játszótér ellen. A Társaság Intéző Bizottságának ülésén az érintett lakosok elmondták: a játszótér elhelyezése a megszokott, mindennapi életvitelüket zavarná, ugyanis a tapasztalatok azt mutatják, hogy az imrei játszóterek késő este a motorosok összejövetelének, és a nem kisgyermekkorú fiatalok randalírozásának helyszínévé válik. (A Bercsényi-Eke utca sarkán található egy nagy forgalmat lebonyolító, késő estig nyitva tartó, szeszesitalt árusító üzlet).
Fentiektől eltekintve a közvetlenül orvosi rendelő mellé tervezett játszótér elkerülhetetlen zaja rendelési időben – szintén tapasztalatok alapján - zavarja az orvosok felelősségteljes munkáját. Nem is beszélve arról, hogy a bármilyen betegséget hordozó személy közvetlenül a játszótér mellett halad el, ez - különösen járványos időben - egészségügyi veszélyt jelent a téren tartózkodó kisgyermekek számára.
Mivel közvetlen a nagy forgalmú Eke u.-ról lenne a bejárat a gyerekek fokozott balesetveszélynek lennének kitéve.
A területet is kicsinek ítéljük. Erre a kis térségre csak pár játék tehető, ami nem elégítené ki a sok éve létező igényt.
Ezek alapján a Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság Intéző Bizottsága sem tartja a kiszemelt területet megfelelőnek a játszótér elhelyezésére.
A Társaság évek óta hangoztatta, hogy a lakosság által kialakított, majd elépített játszóterek helyett Pestszentimrén kellenek újak. Szerencsére ezen törekvése találkozott az Önkormányzat elképzeléseivel, így Imrén ma már két, modern felszereléssel működő játszótér is van. Szeretnénk, ha lenne a vasúton túli Kossuth Ferenc-telep területén is játszótér, annál is inkább, mivel több éve kéri a lakosság, sőt aláírásgyűjtés is volt ebben az ügyben, melynek íveit annak idején átadták a Polgármesteri Hivatal illetékesének. Azonban a helyet gondosabban kellene kijelölni. A most épülő új lakótelep remélhetőleg sok kisgyermeke is boldogan venne birtokba egy európai léptékű, modern, gazdagon felszerelt, védett játszóhelyet. Ezért a Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság Intéző Bizottsága a játszótér helyszínének javasolná a Szélső utcai lakópark előtti területet, mely által mind a lakópark gyerekei, mind a környék kicsinyei is kedvükre szórakozhatnának. A másik javaslat a Szélső utcai lakópark még be nem épített területét ajánlja. Bizonyára az eladáskor az Önkormányzat is javasolta az építtetőknek egy belső park, játszótér kialakítását. Mindkét intézőbizottsági javaslat esetén a forgalomtól távol, védett helyen kerülne kialakításra a gyermek-tér.
Kérjük, szíveskedjék megfontolni, hogy a szükséges játszótér egy megfelelő helyen épülhessen fel, ahol az a lakosság örömteli egyetértésével találkozna.
Budapest – Pestszentimre, 2007. október 9.

Üdvözlettel: Pándy Tamás elnök, az IB döntése alapján

Tags: