Karácsonyi köszöntő

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben…
…. A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.    

                        Juhász Gyula: Karácsony felé (1902) 

A Karácsony a keresz­ténység egyik legfonto­sabb ünnepe, amely­ben Jézus születésére emlékeznek, időpontja december 25-e. A keresz­tény hit szerint Jézus a prófé­ták által megjövendölt Messiás, aki megváltja az emberiséget bűneitől.
A december 25-ét már előtte is ünnepelték, csak akkor, a pogányok téli napfordulós ünnepe volt. Ekkor a fény diadalát ünnepelték a halál és a sötétség felett. A Római Birodalom is ünnepelt, hiszen terjedőben volt a Napisten kultusza, valamint számos más vallási ünnep. Ebbe az ünnepi légkörbe illesztették be a kereszténységet, melynek térhódításával egyre inkább szük­sé­gessé vált egy olyan ünnep, melyet liturgikus elemekkel lehet szebbé tenni. Miután a kereszténység Rómában államvallás lett, a niceai zsinat határozata december 25-ét jelölte ki Jézus születésének időpontjául. I.(Szent) Gyula pápa 350-ben nyilvánította december 25-ét Jézus születésnapjává.
A XVI. században a reformáció új tartalommal töltötte meg a kereszténységet, a templomi liturgiák kezdtek beköltözni a házakba. Az emberek már otthon is imádhatták Istent és Krisztust, és az ünnepek is hazakerültek. Igy jött létre a karácsonyfa állí­tásának szokása az evangé­likusoknál Német­or­szágban. A XVIII. század­ban már egész Németországban szokás volt karácsonyfát állítani. Innen jutott a keresztény világba.

 
Nekünk a Karácsony az egyik legszebb családi ünnep, amely meghozza a tél hangulatát is.

Minden kedves olvasónknak kellemes karácsonyi ünnepeket, minden jót és sikeres újévet kíván a Dr.Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság Intéző Bizottsága.

Tags: