Pestszentimrei képes történelem - a felújítás előtt álló épületek történeti tablója (előadás)

    2012. szeptember 14-én, pénteken 18.00 órai kezdettel a Házasságkötő Teremben (Városház utca 16.) a Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság előadást készített elő a Pestszentimre Városközpont Megújítása Pályázatban szereplő épületek, közterületek történetéről. Ezeknek a „projektelemeknek” a történelmi és mai fotóit vetítik le, s közben Pándy Tamás elmeséli a hozzájuk tartozó történetet. 
    A Széky Társaság meg akarja ismertetni az emberekkel a pestszentimrei központ megújhodásának történelmi szükségszerűségét, illetve mindenkinek bemutatni azokat az „objektumokat”, melyeket érdemesnek talált a vezetőség az átalakításra, átépítésre.
    Folytatni szeretné a Társaság a több újságban már közölt – a projektben szereplő – épületek bemutatását. (Azokban a cikkekben – a terjedelmi korlátok miatt a történet sem lehetett kerek, s a képanyag sem lehetett teljes.) Az előadáson az összes „érintett” képpel és szöveggel is bemutatható lesz. 
    Fontosnak érezzük, hogy a pestszentlőrinci emberek is megismerjék Pestszentimrét, illetve azoknak a legégetőbb gondoknak egy részét, amelyek a megújítási pályázat megírásához vezettek.
Ezek a felújításra váró területeknek mindegyike még a XX. században készült el. Több épület közülük helyi védettséget élvez, reméljük ez a felújítás során sem vész el.  A korszerűsítéssel magasabb színvonalon szolgálhatják ezen túl a lakosságot. Reméljük, hogy az imreiek, (s a lőrinciek is)  büszkék lesznek a megújhodó létesítményekre és egy év múlva újabb képsorozattal bizonyíthatjuk, hogy jó és szép eredményt hozott a befektetett pénz, energia és a közreműködők munkája.

Tags: