Írások, Történetek

warning: Creating default object from empty value in /web/fly2/szekytarsasag.hu/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.
Érdeklődéssel forgattam kezemben egy mostanában bedobott, kéthavonta megjelenő Pestszentimrével foglalkozó alapítványi lapot, melyben néhány érdekes cikket olvashattam „falunkról”. Különösen felkeltette figyelmemet a „Működik a Városrészi Önkormányzat” (PVÖ) című írás, mivel annak újra működtetéséért a Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság régóta küzdött. Az imrei önkormányzati testületnek elvi feladata a település jobbítása. Pestszentimre jelenlegi arculatát, tisztaságát, rendezetlenségét tekintve igen sok teendőjük lenne. Elsőként itt van mindjárt az általunk sokszor kért arculatjavítás, mert a viszonylag kis ráfordítással gyors megszépülést eredményező javaslatainkat jó lenne, ha a PVÖ napirendre tűzné. Remélem, hogy a testület tagjai is ugyanazt szeretnék látni, amikor végigmennek a Nemes utcán.
Tegyük Pestszentimrét egy lakható, hangulatos és kellemes, kisvárossá. Adottságaink megvannak, igazán nem is kellene sok pénz a szép imrei kisvárosi kép kialakításához. Településünket erdők veszik körül, kis ráfordítással, törődéssel az eddig felháborító fairtással „gondozó” erdőgazdaság hozzáértő munkával alakítson ki parkerdő részeket a tölgyesekben és a fenyvesekben. Legyenek az erdei sétaösvények, a fák friss levegője a legnagyobb vonzerő Imrén. Az arra alkalmas további imrei területeket erdősíteni kell.
Sajnos Pestszentimre jelenlegi állapotát tekintve örömmel elcserélhető lenne egy-egy kisebb, jól karbantartott szép faluval, vagy kisvárossal, mint pl. a képen lévő Mórahalom (kérem megfigyelni a városka főutcáján a virágos parkot, a stílusos telefonfülkét, az öntöttvas lámpaoszlopot, a jó karban lévő régi házakat, a díszkőburkolatot, a rendes padokat és a tiszta szemetestartót), ahol azért már van csatorna, gáz, rendes, tiszta utcák. Igen, Imrén is bővül a csatornarendszer – de Budapesten ebben a tekintetben a legelmaradottabb volt – majd épül sok minden, de miért nem lehet előbb a meglévőket felújítva, szép kis kertvárost kialakítani itt? Bár az eddigi kétségbeejtő elhanyagoltságot most láthatóan felváltotta egy új önkormányzati tenni akarás, aminek következményeként az elmúlt 2-3 évben már Imrén is észrevehető volt valami változás, ennek jó példája a megkezdett és folytatott csatornázás, játszóterek, a Sporkastély felépítése, uszoda használhatóvá tétele. Azonban végigmenve a központnak számító Nemes utcán, óhatatlanul szemünkbe ötlik, hogy napjainkban is Pestszentimre még mindig lehangolóan elhanyagolt, piszkos, szemetes.

A Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság 2003-2004-ben több levélben javasolta az OTP vezetésének, hogy tekintettel arra, hogy csak 1, azaz egy darab pénzfelvételi automata üzemel (már amikor üzemelt) Pest­szentimrén állítsanak fel egy újabbat az Alacskai úti lakótelep benzinkútjához, vagy az élelmiszer üzlethez. (Mindkét cég örömmel vette a megkeresésünket). Akkor elutasítás volt a válasz a bank részéről. A pestszentimrei részönkormányzat is felvállalta az automata kérelmét, majd Sza­niszló alpolgármester is megkapta a nemleges választ. Négy év után hirtelen felocsúdott a pénzintézet, homlokára csapott, nini! ott egy lakótelep, jé! üzlete is van, és sen­ki sem zaklat minket pénzautomata kérvénnyel a területről, nosza, rajta telepítsünk gyorsan egy pénzkiadót. Csak nem képzelik, hogy ők mondják meg, hogy hol lehessen pénzt „vásárolni”. Tanulság: ha kitartóan nem kérünk pénzkiadót lehet, hogy hirtelen letelepítenek egyet, kettőt a kisállomáshoz, az Imre udvarhoz, stb. Lehet ha sokáig nem követeljük, hogy fejlesszék teljes körűvé az OTP imrei fiókját egyszer még arra ébredünk, hogy délután is nyitva találjuk, a vállalkozók is elintézhetik pénzügyeiket, Isten bocsá’ még valutát is válthatunk. Pszt!

Egyik vonattal érkező ismerősöm tette fel a címben leírt kérdést, amikor elé mentem az állomásra. A szelektív hulladékgyűjtő konténerek látványára, így fakadt ki: „ki helyeztethette ide ezeket a szeméttárolókat?” Mivel én sem tudtam a döntnök nevét, hát ráhagyva, csak annyit jegyeztem meg, hogy mi is tiltakoztunk már ellene. Azt csak most teszem hozzá – most is csak halkan –, hogy eredmény nélkül. Bízom benne, hogy az itt élő városrészi önkormányzat tagjai nap, mint nap láthatják a rossz hely-választás problémáit és előbb-utóbb meghaladja a tűrési ingerküszöbüket.
A Széky Társaság több fórumon kezdeményezte a konténerek kb. 150 méterrel hátrább helyezését. Ott – az állomás kerítése után, a Perge Épker kerítése mellett – egy szélesebb forgalmi sávval öblösödik ki a Vasút utca. Ezen a helyen a konténerek mellett nyugodtan leállhat az az autós, aki elhozta például a műanyag flakonokat és a Vasút utcai forgalom mindenfajta zavarása nélkül telepakolhatja a sár­ga konténert. A tele konténerek elszállításakor sem bénulna meg az utca forgalma, mert van hely a darus autó melletti elhaladásra. Nem állhat elő az a sokszor látott veszélyes helyzet, hogy a vasúti síneken kell megállnia a kocsiknak, mert a Vasút utcába kanyarodó és megállni kényszerülő autó a Nagykőrösi útig feltorlasztja a kocsisort.

A relatíve látvány-tervezett színes konténerek „szépsége” sem kötelező, hogy a pestszentimrei városközpont kiinduló pontjában tündököljön. (A szinte állandóan mellette látható szeméthalmazról nem is szólva). Ha ugyanis sokáig így marad valóban jelképpé, Imre címerébe kívánkozó szimbólummá válik. Reméljük, hogy ezt is sikerül majd megszüntettetnünk, mint az évekig aládúcolt Nemes utcai házat.

Méltányolva a közvetlenül érintett lakosok félelmét egy jó szándékkal kezdeményezett, de alkalmatlan területre tervezett játszótér építésével járó kellemetlenségét, a Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság az alábbi levelet intézte a Polgármesterhez. Szaniszló Sándor és dr. Regős János alpolgármesterek dicséretes módon a helyszínen találkoztak a helyi lakosokkal és meghallgatták őket.