Hírek

warning: Creating default object from empty value in /web/fly2/szekytarsasag.hu/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.
A Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság és a Pándy Árpád Pestszentimre
Gyűjtemény Alapítvány az első világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából
októberben kiállítást készít a világháborúról és a pestszentimrei (akkor még
Soroksárpéteri) háborús emlékeiből.
 
Szeretnénk kérni a lakosság segítségét az I. világháborúval kapcsolatos: 
tárgyak, képeslapok, tábori levelezőlapok, könyvek, emléktárgyak, fotók,
dokumentumok, térképek, harctéri rajzok, vázlatok, hadműveleti térképek,
katonai felszerelések: csajka, szíjak, sapkák, ruhák, fegyverek,
népfölkelők igazolványai, fotói, tárgyai,
hadifogolytábori emlékek, ott készített tárgyak,
haláleseti értesítő, 
nyakban függő fémtokos személyi azonosító, 
halotti anyakönyvi kivonatok,
s minden 1914-1918 közötti időszakhoz kötődő relikvia, pl.: 
hadikölcsön-kötvény, korabeli pénz, bélyeg, 
bélyegzőlenyomat, plakátok,érmek, kitüntetések,
frontharcosokhoz kötődő tárgyak, képek, 
korabeli újságok, kiadványok,
gyűjtésében, kiállíthatóságában.
 
Hangsúlyozottan kérjük azok jelentkezését, akiknek a mai 
Pestszentimre (akkor Soroksárpéteri) lakosaihoz kötődő 
emléktárgyai vannak. 
 
Elérhetőségeink:  291-97-57-es telefon,
                           06-70-220-37-71-es mobil,
                           szeky.tarsasag@gmail.com email-cím.
Illetve: 1188 Budapest – Pestszentimre, Szélső utca 89/B. Pándy Tamás
Tags:


Tags:

    2012. szeptember 14-én, pénteken 18.00 órai kezdettel a Házasságkötő Teremben (Városház utca 16.) a Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság előadást készített elő a Pestszentimre Városközpont Megújítása Pályázatban szereplő épületek, közterületek történetéről. Ezeknek a „projektelemeknek” a történelmi és mai fotóit vetítik le, s közben Pándy Tamás elmeséli a hozzájuk tartozó történetet. 
    A Széky Társaság meg akarja ismertetni az emberekkel a pestszentimrei központ megújhodásának történelmi szükségszerűségét, illetve mindenkinek bemutatni azokat az „objektumokat”, melyeket érdemesnek talált a vezetőség az átalakításra, átépítésre.
    Folytatni szeretné a Társaság a több újságban már közölt – a projektben szereplő – épületek bemutatását. (Azokban a cikkekben – a terjedelmi korlátok miatt a történet sem lehetett kerek, s a képanyag sem lehetett teljes.) Az előadáson az összes „érintett” képpel és szöveggel is bemutatható lesz. 
    Fontosnak érezzük, hogy a pestszentlőrinci emberek is megismerjék Pestszentimrét, illetve azoknak a legégetőbb gondoknak egy részét, amelyek a megújítási pályázat megírásához vezettek.
Ezek a felújításra váró területeknek mindegyike még a XX. században készült el. Több épület közülük helyi védettséget élvez, reméljük ez a felújítás során sem vész el.  A korszerűsítéssel magasabb színvonalon szolgálhatják ezen túl a lakosságot. Reméljük, hogy az imreiek, (s a lőrinciek is)  büszkék lesznek a megújhodó létesítményekre és egy év múlva újabb képsorozattal bizonyíthatjuk, hogy jó és szép eredményt hozott a befektetett pénz, energia és a közreműködők munkája.

Tags:
Az Ön kifizetett személyi jövedelemadójának 1%-a nagyon fontos civil szervezetünknek, hogy eredményesen tovább folytathassa Pestszentimre fejlődéséért folytatott aktivitását!
    Pestszentimre további fejlődésének elősegítése érdekében folytatott munkánkhoz kér­jük az Önök anyagi segítségét már kifizetett személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával. Az adó 1%-ának felajánlását kérjük, ami egyébként sem maradna Önnél, azaz Önnek semmibe sem kerül, de a „Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság” további eredményes működésének egyik fontos pénzügyi forrása lenne.
    140.439 forintot kaptunk Önöktől 2009. évben az 1%-os felajánlásukból – köszönjük. Ebből készíttettük pl. a Pestszentimrei Falukép című újságunkat is, amiből remélhetőleg jól tájékozódhat lakóhelyünk problémáiról, fejlesztéséről, eseményeiről.
    Az szja 1%-ának felajánlásáról szóló jogszabály előírása egyszerűsödött, a rendelkező nyilatkozat benyújtásának határideje május 20. A nyilatkozatot most lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen, vagy postán is eljuttathatja az APEH-nek az adó bevallással együtt. Az szja. bevallás nyomtatványgarnitúrában lévő perforált íven – ezt nem kell letépni! – is lehet erre nyilatkozatot tenni. Ha a munkáltató készíti el az Ön adóbevallását, akkor a rendelkező nyilatkozatot lezárt, adóazonosítójával ellátott saját kezűleg aláírt borítékban elhelyezve 10 nappal a határidő előtt eljuttathatja a munkáltatónak.
Kérjük, hogy a Széky Társaság
18014998 – 1 – 43
adószámának beírásával töltse ki a rendelkező nyilatkozatot.