Társaságunk eredményei

A Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaságot 1989. október 5-én 10 tag alapította, Pestszentimre történetét kutató, azt rendszerező, a kutatási eredményeket közkinccsé tevő és lakossági érdekképviseleti céllal. A Társaság tevékenységével elő kívánja segíteni a lakóterületen lévő iskolák környezetismereti oktatását a lakóhely történetének bemutatásával, példát adva a település iránti tisztelet és szeretet kialakulásához.

A Fővárosi Bíróságon 6 Pk. 60 592/2/1989. XI. 1. számon 477/1989. sorszám alatt bejegyzett – 1998. január 1-től Közhasznú Szervezet – 150 tagú civil egyesület pártoktól, vallástól, mindenfajta politikai és egyéb irányzatoktól mentesen kívánja szándékait megvalósítani, vállalva a település kb. 25.000 lakosának érdekvédelmét is.

Tevékenységünk néhány eredménye:

- Pestszentimre név visszavétele – 1989-90;

- Pestszentimrei Demokratikus Országzászló felállítása – 1990. VIII. 20.

- II. Világháború Pestszentimrei Áldozatai Emlékmű felavatása – 1992. XI. 8.

- Kegyeleti - ünnepségi hely kialakítása (Hősök tere) – 1990-92;

- Múltat, jelent idéző képeslapok kiadása (3 fajta) – 1991;

- „Pestszentimréért Díj” alapítása – 1989;

- Város és környezetvédelem: M0 autópálya új nyomvonalterv elkészítése – 1990-99. [2004-ben ezen a javasolt un. „Széky társasági változat” nyomvonalán építik meg];

- „Pestszentimrei Napok” életrehívása – 1992. november;

- Széky társasági embléma készíttetése, elfogadása – 1992;

- Lakótelepek, utcaelnevezések dokumentumokra épülő elfogadtatása – 1991;

- Pestszentimre új utcaneveinek javaslattétele – önkormányzati felkérésre – folyamatos;

- Az Ügyfélszolgálati Iroda díszítése a helyi történelem fotóival – 1995, 1999;

- Kiállítások készítése aktuális témákban – folyamatos;

- Pándy Árpád-magángyűjtemény anyagainak alapjain a Pestszentimre Gyűjtemény létrehozása, fenntartása, gyarapítása – folyamatos;

- Jelentős hang', video' és fotóarhívum gyarapítása, karbantartása – folyamatos;

- „Pestszentimréért Alapítvány” létrehozása – 1992;

- Pestszentimre címermotívumainak, formájának pályáztatása, „népszavaztatása” 1994;

- A Budapesti Városvédő Egyesület társult tagsága, helyi képviselete – folyamatos;

- Az ifjúság helytörténeti nevelése – folyamatos;

- „Falu a Városban” Epizódok Pestszentimre történetéből c. könyv megjelentetése 1994;

- Sajtótörténeti kiállítás helyi lapokból – PIK 1995. III. 15.

- Pestszentimrei Híradó - 50 év után - emlékszám (PIK-kel közös kiadású újság) – 1995;

- Pestszentlőrinc – Pestszentimre címerének levélzáró bélyegblokkon, matricán való megjelentetése – 1995;

- Az első magyarországi galambposta járat szervezésében aktív közreműködés – 1996;

- Az első pestszentimrei református szeretetház emléktáblával való megjelölése – 1996. IX. 13. (Ez volt Magyarország legnagyobb és legkényelmesebb ilyen intézménye);

- Krepuska Géza Dr., a magyar orr-fül-gégészet megteremtőjének – helyi személyiségnek reliefes emléktábla állítása, emlékbélyegzés – 1996. X. 11.

- A „100 éves a mozi” ünnepi év magyarországi zárása – Mozitörténeti (vándor)-Kiállítás készítése, mozijegyes, jegyszedős megnyitókkal, vetítésekkel – 1996-97;

- Több, más rendezvényen részvétel a XVIII. kerület ünnepi évében. (Pestszentlőrinc 60 éve nyerte el városi rangját, Pestszentimre 65 éve vette fel nevét.) Ezek közül több bekerült a millecentenáriumi rendezvények országos programjába is – 1996;

- Az első végzős polgári-iskolai osztály 60 éves találkozójának megszervezése – 1996;

- „125 éves Budapest - 100 éves Pestszentimre” című kiállítás készítése PIK-ben – 1997

- Kapocs – Kisfaludy iskola kiállításához dokumentumok, fotók kölcsönzése – 1997;

- A Szélső – Táncsics iskola jubileumi kiállításához anyagok átadása – 1997-98;

- „Helytörténeti Olvasókönyv Pestszentlőrinc – Pestszentimre iskolái számára” című könyv imrei részének megírása a NAT-hoz – 1998;

- A „100 éves Pestszentimre” – fotókörséta – Ilku János fotóművész színes és fekete-fehér fényképsorozata – 1998;

- A fotókörséta fényképsorozatának átadása a Budapest Történeti Múzeumnak, Magyar Nemzeti Múzeumnak, Budapest Gyűjteménynek – 1998-99;

- „Pestszentimre 100 éve” című fotó(vándor)kiállítás megvalósítása – 1998-99;

- „100 éves falu a Városban – Pestszentimre” című monográfia megjelentetése – 1998;

- Emlékbélyeg kiadása Pestszentimre 100 éves jubileumára – 1998;

- Alkalmi postahivatal létesíttetése – emlékbélyegzés a 100 éves jubileumra – 1998;

- Közreműködés a pestszentimrei falinaptár készítésében (PIK jelentette meg) – 1998;

- A Pestszentimrei Közösségi Ház 10 éves jubileumi kiállításához anyagok, dokumentumok, fotók biztosítása – 1998;

- A kerületi Helytörténeti Gyűjtemény Iskolatörténeti Kiállítása számára az imrei iskolák történetének feldolgozása, kiállításának elkészítése – 1998-99;

- Közhasznú Szervezetté alakulás – elfogadás az 1998. évi közgyűlésen;

- Felügyelő Bizottság választása – 1998. évi közgyűlésen. [Megszűnt 2001-ben];

- Helytörténeti – Imrét érintő cikkek írása a helyi és az országos sajtóba – folyamatos;

- A helyi sajtónak emlékező cikket adunk le elhunyt Pestszentimréért Díjazottakról;

- Video és fotófelvételeken archiváljuk a pestszentimrei jelen eseményeit – folyamatos;

- 1999. év Pestszentimre kerek évfordulóiról készítettünk kiállítást a PIK-nek – 1999.V; (Több éven keresztül ilyen kiállítással nyitotta a PIK az aktuális évet egészen 2004-ig).

- A Budapest Városvédő Egyesület VI. kerületi kiállítótermében bemutathattuk a „Pestszentimre 100 éve” fotókiállításunkat – 1999. február;

- Pestszentimre Története Állandó Kiállítás megnyitása az ÜSZI-n – 1999. VIII. 20.;

- Imre szabad területeinek besorolásához, fejlesztéséhez tervkészítés – 1999. VIII;

- Az egyre elviselhetetlenebb átmenő kamionforgalom elterelésére tervjavaslatot dolgoztunk ki a dél-pesti régió számára – 1999;

- Találkozó szervezése az imrei cserkészlányok részére – 1999 október;

- Fotótablót készítettünk – két példányban – a Pestszentimréért Díjban részesültekről, az Ügyfélszolgálati Iroda és a Pestszentimrei Közösségi Ház részére – 1999. október;

- A 10 éves Széky Társaság Intéző Bizottságának 1998-99. évi tagjairól is készítettünk egy fotótablót – 1999. november;

- Kiállítással mutattuk be a Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság 10 éves történetét a PIK-ben. – 1999. november;

- Széky társasági zászló készítése a színes emblémánkkal – 1999. november;

- A „zászlószalag megváltás” lehetőségének bevezetése – 1999. november;

- A Széky Társaság 10 éves jubileumi közgyűlése – 1999. november 4;

- Emlékfát ültettünk a Hősök terén az „Idősek éve” tiszteletére – 1999;

- Pestszentimre önállósága 70. évfordulójára kiállítást készítettünk a PIK-ben – 2000. I.;

- Pestszentimre önállósági ünnepségére a szövegek megírása – 2000. I.;

- Több cikk írása a budapesti Városunk című újságba 1999-…;

- Újságcikkek, TV-riportok a Kisfaludy utcai lebontott óvoda helyére tervezett parkról;

- Millenniumi Emlékpark, erdei játszótér, szoborpark, komplett tervének elkészítése, közlekedési csomópont módosítással a lebontott Kisfaludy óvoda helyére – 1999-2000. [A kerület elutasította a kb. 11 milliós „kulcsrakész” ingyenes felajánlásunkat];

- 10 éves Pestszentimrei Demokratikus Országzászló ünnepsége – Ilku János fotóművész erről készített képe bekerült a Magyarország egy napja című könyvbe - 2000. VIII. 20;

- Nagy-Budapest létrehozása 50. évfordulós konferenciáján előadást tartott elnökünk a Budai Várban Pestszentimre csatlakozásáról Budapesthez témában – 2000. XI. 17;

- Az igen magas talajvízről készült újságcikkeket, TV műsorokat kezdeményeztünk és segítettük. Beadványokkal bombáztuk az önkormányzatot – eredménytelenül – 2000-ben;

- Az újabb utcák elnevezésére létrehozott bizottságban javaslatainkat elfogadták – 2001;

- Előadást tartottunk a Budapesti Városvédő Egyesületnél Pestszentimre a XX. században címmel – 2001. II. 28;

- A Pestszentimrei Polgári iskola első végzős évfolyam 65. évfordulóján találkozót szerveztünk az egykori tanulóknak, a PIK-ben – 2001. V. 12;

- 1956 imrei-lőrinci emlékhelyeiről fotókat készítettünk Szekeres Jánossal – 2001. VI;

- Pestszentimre térképhibáit kijavítottuk – átadtuk a Kartográfiai térképcégnek – 2001;

- Összeállítottuk Pestszentimre utcanév-kataszterét és számítógépes változatban is eljuttattuk az Utcanévlexikon szerkesztőségébe – 2001. VII;

- Millenniumi Emléklapot adott át a polgármester a Társaságnak – 2001. VIII;

- Felavattuk Szent Imre fából készült szobrát, Fres’h Ottó alkotását – 2001. XII. 9;

- Először jelent meg Pestszentimréről írás a kerületi Emlékezések és Tanulmányok III. kötetében a református egyházról, a Pestszentimre névről, a polgári iskoláról – 2002. III;

- A sátoraljaújhelyi Országos Honismereti Konferencián Pándy Tamás elismerő oklevélben részesült – 2002. VII. 1;

- Kiállítást készítettünk a polgári iskola megalakításának 70. évfordulóján – 2002. IX;

- A kerületi Kossuth konferencia egyik előadója Dr. Rákóczi István egyetemi tanár – elnökhelyettesünk tartotta – 2002. IX. 26;

- A 40-es villamosról készített kiállításunk nagy sikert aratott a PIK-ben – 2002. XI;

- A kerületi naptár témajavaslatát képanyag-válogatását, szövegeit elnökünk készítette – 2003, 2004;

- A Városvédő Egyesület kiállítótermében hatalmas érdeklődés mellett nyitottuk meg újra a 40-es villamos kiállítását – a szakma előtt is jól vizsgázott – 2003. II. 27 – III. 17;

- Pándy Tamás elnökünk megkapta a kerületi Pro Urbe díjat – 2003. III. 15;

- A Krepuska kastély – Magyarország első beton épülete – műemlékké nyilvánítását kérelmeztük. Fotó és történeti összeállítással segítettük a minisztériumot – 2003;

- Sikeres aláírásgyűjtési akciót bonyolítottunk le a településrészi önkormányzat népszavazása érdekében – 2003. XII. – 2004. I;

- A településrészi önkormányzat létrehozása érdekében több évig, több fórumon, hatóságnál tettünk lépéseket. A kerületi vezetés egyetlen ésszerű és pénzkímélő javaslatunkat sem vett figyelembe – így meg kellett tartani a népszavazást, bár ezt megelőzve a képviselőtestület létre hozta a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzatot – 2000 – 2004;

- Ünnepi beszédet mondtunk Bányai Júlia emléktáblánál – 2004. III. 15;

- Kiállításon mutatta be Gallay István grafikusművész a Széky Társaságot és a 15 éves munkásságának néhány epizódját – 2004. XI. 4.;

- Közös fotótabló készült az alapító tagokról és az IB. jelenlegi tagjairól – 2004. XI. 4.;

- FALUKÉP címmel újságot jelentettünk meg (utalva a Városkép című kerületi kiadványra) – elsőként a népszavazási felhívással – 2004. IX.; 2004. X-XI.;

A legfontosabb feladatunknak a település történelmi múltjának kutatását tartjuk. Már ed­­dig is számtalan adat, tárgyi emlék, dokumentum birtokába jutottunk. Leg­alább ilyen fon­tosnak érezzük, hogy ezek az értékek bemutatásra kerüljenek, ezzel is elő­segítve az itt élők, elsősorban a fiatalok kötődését lakóhelyükhöz, szűkebb pátriánkhoz. Ezen célt szolgálják azok az előadások, melyeket 1972 óta Pestszentimre általános isko­lá­i­ban tartunk. A szakkörök, előadássorozatok hang', videoanyag, valamint eredeti dokumentu­mok segítségével hozzák közelebb a helyi históriát, melyet beleágyazva a magyarországi tör­té­nelembe nyújtunk át a diákoknak, nevelőiknek.

1993-94 óta a Nemzeti Alaptanterv tervezeteit figyelemmel kísérve, több összejövetelt szerveztünk a helyi pedagógusokkal, történelem tanárokkal a helyi tantervek közé beiktatandó helytörténeti témakörben.

A Széky Társaság Intéző Bizottsága minden hónap első csütörtökjén tartja – mindenki számára nyitott – üléseit a Pestszentimre Ügyfélszolgálati Iroda nagytermében.

A Társaságunk eszmei tagdíjakból (1 Ft/év), illetve lakossági adományokból valósítja meg céljait.

Budapest – Pestszentimre, 2004. november4.

Pándy Tamás elnök